Seminarium Odnowy Wiary  

 "Uzdrowienie w mocy Jezusa" -  ks. Michał Tomiak

  W Ewangelii często czytamy o uzdrowieniach, których dokonywał Jezus. Zanim to nastąpi Jezus pyta o wiarę. Dopiero, gdy widzi, że człowiek wierzy, to znaczy ufa Chrystusowi, wówczas uzdrawia. Konieczna jest jednak głęboka wiara: „Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Łk 1,37

  Co zrobić jeśli moja wiara jest słaba? Zawołać: „Panie Jezus Chryste, otwórz moje serce i przymnóż mi wiary. Potrzebuje Cię. Otwieram Ci drzwi mojego serca i pozwalam abyś uczynił co chcesz. Zgadzam się na Twoją wolę’’.

 Homilia:  ks. Michał Tomiak

 "Uzdrowienie w mocy Jezusa":  ks. Michał Tomiak

SOW notatnik uczestnika - Tydzień 4 (format pdf)

 
 
Stats